Generelle betingelser

 

Betingelser ved salg af pakkerejser
Pakkerejser er omfattet af Lov om Pakkerejser nr. 472 af 30. juni 1993. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af nedenstående elementer, såfremt de af arrangøren udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet, og såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller inkluderer en overnatning:

 

  • -transport
  • -indkvartering
  • -anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte tilknyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen

 

Betingelser ved salg af transportgrupper
Fodboldoplevelser.dk fungerer som agent for de transportselskaber, der sørger for transport til Fodboldoplevelser.dk’s kunder. Det er transportselskaberne, der er ansvarlige for den korrekte gennemførelse af transporten.

 

Aftalens indgåelse

Fodboldoplevelser.dk forbeholder sig retten til annullere købet indenfor 48 timer (i hverdage) fra kundens afgivelsestidspunkt af bestillingen/ordren, hvis der opstår udsolgt-situationer eller uventede og væsentlig forhøjede omkostninger.

Aftalen er bindende for kunden og Fodboldoplevelser.dk efter afgivelse af skriftlig bekræftelse/accept i en returmail til Fodboldoplevelser.dk. Modtages der ikke en meget hurtig indsigelse fra kunden og Fodboldoplevelser.dk ikke har foretaget køb til sammensætning af den bestilte pakke, betragtes aftalen som bindende. Når betalingen og den efterfølgende accept/bekræftelse af en manuelt udarbejdet retur-mail til kunden, indeholdende som minimum følgende informationer: flyselskab, flytider, hotel, antal overnatninger, rejsens periode og kampbillettype er Fodboldoplevelser.dk i hænde, betragtes bestillingen som bekræftet og bindende. Det er særdeles vigtigt at der i kundens manuelt udarbejdet retur-mail til Fodboldoplevelser.dk er oplyst korrekte personoplysninger på alle deltagere. Fodboldoplevelser.dk kan i den forbindelse ikke stilles til økonomisk ansvar ved fejlinformationer fra kundens side af, der efterfølgende kan resultere i eventuelle tillægs- og/eller ændrings-gebyrer.

I aftalens indgåelse er kunden indforstået om at der i forbindelse med flydelen, er tale om online selv-indtastning af personoplysninger for alle rejsende. Fodboldoplevelser.dk kan ikke stilles til økonomisk ansvar i forbindelse med kundens fejlindtastninger mm., som kan resultere i eventuelle ændrings-gebyrer fra flyselskabets side af. Derfor råder vi vores kunder til at dobbelttjekke alle person-oplysninger i den manuelt udarbejdet mail indeholdende bekræftelse/accept og person-oplysninger fra kunden til Fodboldoplevelser.dk og ved senere online indtastning.

Generelt står det for kundes egen regning at foretage tilvalg eller andre lignende gebyrmæssige tilføjelser og/eller ændringer i rejsedage eller –tidspunkter i alle pakkens bestående dele. Eksempler på dette kunne være: sædevalg på flydelen, tidligere check in end den gebyrfrie periode og/eller ændring af rejsedage og/eller tidspunkter på dagen.

 

Betaling

Der betales online med en af Fodboldoplevelser.dk’s oplyste betalingsmåder. Herefter modtager kunden en automatisk e-mail-kvittering/-bekræftelse. Der gøres opmærksom på, at der ikke er fortrydelsesret på køb af sportspakker, så snart bekræftelse/accept af hele pakkens indhold, som minimum følgende informationer: flyselskab, flytider, hotel, antal overnatninger, rejsens periode og kampbillettype skriftligt er afgivet og Fodboldoplevleser.dk i hænde. Betales der med kreditkort vil der i visse tilfælde blive opkrævet et bookings-/administrations-gebyr, alt efter hvilket kort der benyttes. Bankoverførsel er eksempelvis gebyrfrit. Fodboldoplevelser.dk forbeholder sig retten til annullere købet indenfor 48 timer (i hverdage) fra kundens afgivelsestidspunkt af bestillingen/ordren, hvis der opstår udsolgt-situationer eller uventede og væsentlig forhøjede omkostninger. Ved en annullering af ordren fra kundens – eller Fodboldoplevelser.dk’s side af, vil det fulde beløb (foruden et eventuelt bookings-/administrations-gebyr) bliver refunderet senest dagen efter. I yderst sjældne tilfælde kan der gå helt op til 30 dage afhængigt af hvilken betalingsform der er blevet benyttet ved betaling.


Viabill

Læs Viabill betingelser her: www.viabill.com/terms

 

Forbehold
Der tages forbehold for udsolgt-situationer, væsentlig forhøjede omkostninger, trykfejl og andre åbenlyse fejl. Endvidere tages der forbehold for prisændringer forårsaget af transportomkostninger, herunder brændstofpriser skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser såsom lufthavns-, havne-, landings-, eller startafgifter valutakurser, som er anvendt ved beregning af priser andre ændringer, som er uden for vor indflydelse. Fodboldoplevelser.dk er på den baggrund i sin ret til at annullere bestillingen indenfor 48 timer (i hverdage) fra modtagelse af bestilling. Der kan ligeledes annulleres, hvis kunden overskrider svarfristen på 24 timer, fra Fodboldoplevelser.dk’s manuelt udarbejdet retur-mail til kunden, indeholdende som minimum følgende informationer: flyselskab, flytider, hotel, antal overnatninger, rejsens periode og kampbillettype.

Fodboldoplevelser.dk kan ikke stilles til ansvar for eventuel uønsket siddeplads-placering, så længe Fodboldoplevelser.dk opfylder sine krav i henhold til den oplyste illustrative stadion-tegning på bestillingstidspunktet. Et eksempel på dette kunne være ønsket om ikke at blive placeret ude i en af siderne eller oppe i øverste del af den illustrative stadion-tegning. Man skal følge instrukserne vedr. entré på stadion- og/eller spiseområder. Eksempel herpå kan være at man under ingen omstændigheder må bære udebane-holdets farver og/eller merchandise, og i loger/spiseområder kan der være tale om dresscoden casual. Dermed menes at man ikke kan bære/være iført træningsdragter, selvom det er hjemmeholdets farver/merchandise. Visse områder er neutrale områder, hvilket betyder at man ikke må være iført hold-farver eller merchandise af klubberne. Overholdes disse krav ikke vil man ikke kunne gøre Fodboldoplevelser.dk økonomisk ansvarlige ved eventuel afvisning på stadion.

Det er tilmed et krav at man har sine rejsedokumenter med under hele rejsen, og kan fremvise disse dokumenter ved flyafgang, check in på hotellet og ved ankomst og entré på stadion mm.

Fodboldoplevelser.dk er behjælpelige, men dækker ikke omkostninger, i forbindelse med kundens ønske om ændringer i pakkens dele, efter at bestillingen er accepteret fra kundens side af.

 

Afbestillingsforsikring

Samtidig med bestilling af rejsen kan der tegnes en afbestillingsforsikring, som dækker den del af rejsens pris, der af rejsearrangøren kan kræves betalt, såfremt afbestillingen er forårsaget af akut opstået sygdom/tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje, eller det der kan sidestilles hermed, hos den rejsende, dennes ægtefælle, samlever, børn, forældre, svigerforældre, svigerbørn, børnebørn, søskende, bedsteforældre, svigerinder eller svogre. Det forudsættes, at der efterfølgende inden for rimelig tid fremsendes behørig dokumentation i form af lægeerklæring. Afbestillingsforsikringen træder tillige i kraft, hvis det dokumenteres, at der umiddelbart inden afrejse er sket væsentlig skade på grund af brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller brand, indbrud eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed. Det forsikrede beløb vil blive refunderet med fradrag af udgiften til afbestillingsforsikringen. Denne forsikring kan evt. tegnes i samarbejde med www.europaeiske.dk.

I øvrigt henvises til Europæiske forsikringsbetingelser på www.europaeiske.dk.

 

Rejseforsikring

Den offentlige sygesikring (det gule – og blå sygesikringskort) dækker som udgangspunkt ikke på rejser uden for Europa samt på forretningsrejser generelt. Det anbefales at tegne en rejseforsikring, der bl.a. dækker behandling i tilfælde af sygdom og evt. hjemtransport. Vi henviser til www.europaesiske.dk for gældende regler og vejledning. Bemærk: forsikringen skal tegnes inden afrejse fra Danmark og vi henviser igen til Europæiskes forsikringsbetingelser på www.europaeiske.dk.

 

Pas, visum og vaccinationer
Den rejsende har ansvar for at have gyldigt pas, visum og vaccinationer hvis påkrævet. Kræves visum og/eller vaccinationer for danske statsborgere, vil dette fremgå af vort tilbud eller i vor bekræftelse. Ikke-danske statsborgere bør af praktiske grunde, inden bestilling gives, søge oplysning om de krav, der stilles for deres lands borgere for indrejse i det pågældende rejseland. Endvidere bør der ved bestilling gives oplysning til os, hvis en eller flere deltagere har andet statsborgerskab, således, at vi kan give behørig vejledning.

 

Den rejsendes ansvar
Enhver rejsende har pligt til at rette sig efter anvisninger fra rejseledere eller transportfirmaers personale i forbindelse med en rejses gennemførelse. En rejsende er ansvarlig for enhver skade, forårsaget ved overtrædelse af meddelte anvisninger eller forskrifter.

Rejsedeltageren er forpligtet til:

-at respektere ordensbestemmelser, som gælder for hoteller, transportmidler, stadions etc.
-at afholde alle omkostninger for evt. skader forvoldt på hoteller, transportmidler, stadions etc.
-at optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet.

Forsømmer en rejsedeltager i væsentlig grad disse forpligtelser, forbeholdes ret til at udelukke den pågældende fra forsat deltagelse i rejsen, respektiv forhindre, at rejsedeltageren påbegynder rejsen. Fodboldoplevelser.dk er i så fald berettiget til at tilgoderegne sig den totale pris for rejsen. Er rejsen påbegyndt, må rejsedeltageren foretage hjemrejse på egen bekostning uden erstatningspligt for Fodboldoplevelser.dk.

Det er særdeles vigtigt at der i kundens manuelt udarbejdet retur-mail til Fodboldoplevelser.dk er oplyst korrekte personoplysninger på alle deltagere. Fodboldoplevelser.dk kan i den forbindelse ikke stilles til økonomisk ansvar ved fejlinformationer fra kundens side af, der efterfølgende kan resultere i eventuelle tillægs- og/eller ændrings-gebyrer.

I aftalens indgåelse er kunden indforstået om at der i forbindelse med flydelen, er tale om online selv-indtastning af personoplysninger for alle rejsende. Fodboldoplevelser.dk kan ikke stilles til økonomisk ansvar i forbindelse med kundens fejlindtastninger mm., som kan resultere i eventuelle ændrings-gebyrer fra flyselskabets side af. Derfor råder vi vores kunder til at dobbelttjekke alle person-oplysninger i den manuelt udarbejdet mail indeholdende bekræftelse/accept og person-oplysninger fra kunden til Fodboldoplevelser.dk og ved senere online indtastning.

Generelt står det for kundes egen regning at foretage tilvalg eller andre lignende gebyrmæssige tilføjelser og/eller ændringer i rejsedage eller –tidspunkter i alle pakkens bestående dele. Eksempler på dette kunne være: sædevalg på flydelen, tidligere check in end den gebyrfrie periode og/eller ændring af rejsedage og/eller tidspunkter på dagen.

Den rejsende er forpligtet til at sørge for gyldigt pas og for de til rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer. Det er ligeledes kundens pligt før afrejse at kontrollere at for- og efternavne i billetter, rejsepas og øvrige dokumenter er korrekte og stemmer overens. Navn i flybillet skal være i overensstemmelse med det i passet indførte navn, ellers kan det føre til afvisning ved check ind til flyet. Fodboldoplevelser.dk påtager sig intet ansvar for de følger, afgivelse af ukorrekte oplysninger kan medføre. Vær også opmærksom på, at alle oplysninger vedrørende pas, visa og lign. som gives af Fodboldoplevelser.dk, gælder for rejsende med dansk pas.

 

Vort ansvar
Fodboldoplevelser.dk’s ansvar er begrænset til de beløb vore underleverandører, der benyttes på den pågældende rejse, kan begrænse deres ansvar til, i henhold til de internationale konventioner:

-ved flytransport: Warszawa konventionen
-ved søtransport: Athen konventionen
-ved togtransport: (COTIF/CIF) konventionen om internationale jernbanebefordringer.

Vi er fritaget for ansvar ved mangler og/eller skader, der rammer en deltager, forårsaget af katastrofer og andre hændelser af force majeure karakter, eller på grund af deltagerens egen forsømmelighed. Endvidere er Fodboldoplevelser.dk fritaget for ansvar, ved aflysning af rejsen eller ved manglende opfyldelse af aftalte vilkår, som skyldes udefra kommende omstændigheder eller tredjemand, som vi, eller nogen vi er ansvarlige for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have indgået eller afbødet.


Reklamationer
Ethvert krav mod Fodboldoplevelser.dk skal reguleres efter dansk ret. Værneting for søgsmål: Sø- og Handelsretten, København. Fodboldoplevelser.dk er tilsluttet Rejse-Ankenævnet, hvis kendelser vi opfylder. Ved uenighed mellem rejsebureauet og den rejsende, vedrørende mangler ved rejsen, kan deltageren indbringe sagen for nævnet.

A) Vil kunden påberåbe sig en mangel ved pakkerejsen, skal der altid gives besked herom til den ansvarlige på destinationen eller pr. telefon på de oplyste numre der findes under hotline (under rejsen) og i de diverse mails/rejsedokumenter. Herefter skal kunden give arrangøren eller formidleren besked herom inden rimelig tid efter, at kunden har opdaget manglen. I modsat fald mister kunden retten til at påberåbe sig manglen. Er det ikke lykkedes at afhjælpe manglen på rejsemålet, skal en skriftlig reklamation være bureauet i hænde senest 3 uger efter hjemkomst. A1) Er kundens pligter efter A) ikke angivet i aftalen, kan arrangøren ikke påberåbe sig for sen eller mangelfuld reklamation. B) A) gælder ikke hvis arrangøren eller formidleren har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt. A) gælder endvidere ikke for kundens krav i anledning af personskade.

Rejsedeltageren er forpligtet til:
A) at respektere ordensbestemmelser, som gælder for hoteller, transportmidler, stadions etc. B) at afholde omkostninger for evt. skader forvoldt på hoteller, transportmidler, stadions etc. C) at optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. Tilsidesætter den rejsende i væsentlig grad, hvad der er ham pålagt ifølge stykke a), b) og c) forbeholder arrangøren sig ret til at udelukke den pågældende fra fortsat deltagelse i rejsen, respektive forhindre, at rejsedeltageren påbegynder rejsen. Arrangøren er i så fald berettiget til at tilbageholde den totale pris for rejsen. Er rejsen påbegyndt, må rejsedeltageren foretage hjemrejse på egen regning uden erstatningspligt for arrangøren. Rejsearrangøren er tillige berettiget til helt eller delvist at inddrage det erlagte depositum for lejligheden/hotelværelset, hvis ikke rejsedeltageren retter sig efter henstillinger fra hotelpersonale/rejseledere.

Har du været uheldig under din rejse og ønsker at indgive en reklamation bedes denne sendes pr. post til vores adresse (modtages ikke pr. e-mail).

 

Øvrige betingelser
Rejsen gennemføres iht. de af Forbrugerrådets vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser. Disse udleveres efter anmodning. Der tages forbehold for trykfejl i både katalog og betingelser.

 

Sport & kultur pakkerejser kan hverken ændres eller annulleres efter bestilling
Vær også opmærksom på, at ved sportsbegivenheder, teater, koncerter eller anden særlig begivenhed, kan Fodboldoplevelser.dk ikke gøres ansvarlig for aflysning/ flytning af Event. Ekstra omkostninger i forbindelse med flyttet event vil blive pålagt den rejsende. Såfremt planlagte kampe flyttes til en anden dato/tidspunkt, enten på grund af TV dækning, Cup runde, Europæiske kampe eller andre årsager, vil kun kampbilletten følge ny kampdato/tidspunkt. Fodboldoplevelser.dk kan ikke gøres ansvarlig for ekstra udgifter i forbindelse med flytning af den oprindelige fodboldpakke. Fodboldoplevelser.dk tager sine forbehold og informerer tydeligt kunden om risikoen for en eventuelt kampforskydning af en ønsket kamp, før kundens endelige accept af den købte pakke. Det anbefales at man køber en ekstra overnatning (mandag til tirsdag) ved risikoen for mandags-kampe eller en ekstra overnatning (fredag til lørdag) ved fredags-kampe og generelt holder sig opdateret på klubbernes -/ forbundenes hjemmesider omkring eventuelle kampændringer. Fodboldoplevelser.dk gør tydeligt opmærksom på denne del før aftales indgåelse, og tilbyder kunden at købe en ekstra overnatning eller at være indforstået med risikoen.

Værneting / Lovvalg
Et hvert krav mod Fodboldoplevelser.dk skal afgøres efter dansk ret. Klager eller søgsmål, der ikke kan afgøres af Rejseankenævnet, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark.

 

Definitioner:
Aftalens parter

"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Fodboldoplevelser.dk afgiver en bekræftelse om køb og levering af bestemte varer.
"Fodboldoplevelser.dk" anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer ”Købers” bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

 

Produktinformation:
På Fodboldoplevelser.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til den oplyste mailadresse på forsiden.

 

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer, og Fodboldoplevelser.dk forbeholder sig retten til at annullere eller tilbyde en anden udsalgspris, indenfor 48 timer fra bestillingstidspunktet.

Bestilling:
Købers/kundens bestilling og efterfølgende manuelle bekræftelse/accept af hele pakkens indhold fra Fodboldoplevelser.dk’s manuelt udarbejdet mail udgør en bindende accept. Noter at kunden ikke kan bekræfte og acceptere bestillingen/ordren på baggrund af den første automatiske mail, der tilsendes kunden ved bestilling.

 

Betaling:
De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med debit-/kreditkort trækkes/reserveres beløbet fra kundens konto med det samme, men ved annullering fra Fodboldoplevelser.dk’s side af indenfor 48 timer, vil det fulde beløb (foruden et eventuelt bookings-/administrations-gebyr) bliver refunderet senest dagen efter. I yderst få tilfælde kan der gå helt op til 30 dage afhængigt af hvilken betalingsform der er blevet benyttet ved betaling.

 

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer mistes af hændelige forhold, til Køber.

 

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Fodboldoplevelser.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre samarbejdspartneres websites igennem links. Disse websites er uden for Fodboldoplevelser.dk's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider. Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber/kunden og Fodboldoplevelser.dk ved mangler eller forsinkelser. Hvis manglerne skyldes købers/kudens handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Fodboldoplevelser.dk´s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende. Fodboldoplevelser.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte rejser, og køber/kuden opnår kun de garantier, som leverandører udsteder over for Køber.

 

Fortrydelsesret:
Der er ingen fortrydelsesret på bestilte rejser, når kundens bekræftelse/accept af hele pakkens indhold skriftligt er afgivet til Fodboldoplevelser.dk. Noter at kunden ikke kan bekræfte og acceptere bestillingen/ordren på baggrund af den første automatiske mail, der tilsendes kunden ved bestilling. Der er tale om en manuelt udarbejdet mail efterfulgt af den automatiske mail.

 

Forbehold for ændringer:
Fodboldoplevelser.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website. Det er derfor vigtigt og eget ansvar, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

 

Leveringstider:
Medmindre andet er angivet sendes ordrebekræftelse og rejsedokumenter fra Fodboldoplevelser.dk til køber/kunden på kundens oplyste mail indenfor 5 hverdage fra Fodboldoplevelser.dk’s modtagelse af accept af hele pakkens indhold beskrevet i en manuelt udarbejdet mail. Der sendes en bekræftelsesfaktura med alle pakkens dele: fly-, hotel- og kampbillet-information + diverse ekstra dele. Det skal nævnes at kampbilletter leveres til hotellets reception senest morgenen kl.10:00 før kampdagen. For udvalgte kampe og klubber leveres kampbilletterne som E-tickets på kundens oplyste mail senest samme dag som afrejse. Om kampbilletter leveres som E-tickets på mail eller i hotel-receptionen fremgår tydeligt før kundens endelige accept af bestillingen.

 

Misbrug:
Misbrug af Fodboldoplevelser.dk’s navn kan medføre til politianmeldelse.